Javni razpis za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2017/2018

datum: 26. 06. 2017

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije objavlja v Uradnem listu št. 26 z dne 26.5.

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije objavlja v Uradnem listu št. 26 z dne 26.5.2017, Javni razpis za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2017/2018.

Predmet javnega razpisa je podpora dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti med srednješolci in osnovnošolci z mentorsko podporo in zagotavljanjem boljših pogojev za izvajanje teh aktivnosti.

Z javnim razpisom želimo na 100 osnovnih in srednjih šolah podpreti izvajanje dejavnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti.

Prijavitelj mora ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje:

– prijavitelj je srednja šola, ki je vpisana v seznam srednjih šol, objavljenih na spletnih povezavah Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: https://krka1. mss.edus.si/registriweb/Seznam2 .aspx?Seznam=3010

– prijavitelj mora zagotoviti izvajanje nalog s strani učiteljev, ki izpolnjujejo kadrovske pogoje potrebne za izvajanje izobraževalnega procesa v šolah.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 140.000,00 €

Rok prijav: 26. 6. 2017

Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno po elektronski pošti, na elektronski naslov: mladi@spiritslovenia.si, z navedbo zadeve »Vprašanje JR DOŠS

nazaj