Namera o prodaji nepremičnine katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 346/19

datum: 26. 06. 2017

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) namero o prodaji nepremičnine:

 

- katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 346/19, zemljišče v izmeri 139 m2, do celote (1/1).

 

Nepremičnina bo prodana zainteresiranemu kupcu z metodo neposredne pogodbe.

nazaj