vodilna slika

Javno naročilo: Izgradnja vodovoda in kanalizacije v Ždinji vasi – 1. faza, II. in III. etapa

datum: 22. 01. 2021

Vabljeni k oddaji ponudb.

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil

nazaj