vodilna slika

Javno naročilo: Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZI za ureditev fekalne in meteorne kanalizacije na ulici Slavka Gruma

datum: 23. 12. 2020

Vabljeni k oddaji ponudb.

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil.

nazaj