vodilna slika

Javno naročilo: Izgradnja padavinske kanalizacije, odsek Otoška cesta – izpust Krka

datum: 22. 12. 2020

Vabljeni k oddaji ponudb.

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil

nazaj