vodilna slika

Javno naročilo: Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo in dopolnitev cestne razsvetljave po krajevnih skupnostih na območju MONM v letu 2020

datum: 13. 08. 2020

Vabljeni k oddaji ponudb.

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil.

nazaj