vodilna slika

Javno naročilo: Izdelava projekte dokumentacije PZI za izgradnjo regionalne kolesarske povezave Novo mesto-Šmarješke Toplice-Škocjan in Trebnje-Mirna peč-Novo mesto-ponovitev II

datum: 03. 02. 2020

Vabljeni k oddaji ponudb.

Javno naročilo je objavljeno na portalu javnih naročil.

nazaj