vodilna slika

Javno naročilo: Skupno javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije PZI za izgradnjo regionalne kolesarske povezave Novo mesto-Straža

datum: 25. 09. 2019

Vabljeni k oddaji ponudb.

Javno naročilo je objavljeno na portalu javnih naročil

nazaj