vodilna slika

Javno naročilo: Izdelava DGD in PZI dokumentacije za dograditev objekta Osnovne šole Otočec za potrebe šole in vrtca.

datum: 28. 06. 2019

Vabljeni k oddaji ponudb.

Povezavo do objave na portalu javnih naročil najdete tukaj.

nazaj