vodilna slika

Povabilo k oddaji ponudbe Dobava izdelkov za potrebe reprezentance Mestne občine Novo mesto za obdobje enega leta - podaljšanje roka za oddajo ponudb

datum: 12. 07. 2019

Objavljamo povabilo k oddaji ponudbe. Podrobnosti v priponkah.

Na podlagi Pravilnika o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, št. 007-5/2017 z dne 7. 3. 2017, ki ga je Mestna občina Novo mesto kot naročnik sprejel ob uporabi 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18), naročnik poziva vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo.

Predmet naročila: Dobava izdelkov za potrebe reprezentance Mestne občine Novo mesto za obdobje enega leta

Rok za oddajo ponudbe: 16. 7. 2019 do 10.00

Način in kraj oddaje ponudbe: na e-naslova: mestna.obcina@novomesto.si in judita.pirc@novomesto.si z oznako »PONUDBA - REPREZENTANCA, št. 4303-9/2019»

 

Ponudba mora obsegati:

  1. - Ponudbo,
  2. - Ponudbeni predračun,
  3. - Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,
  4. - Izjavo gospodarskega subjekta.

 

Dodatne informacije v zvezi z naročilom dobite na:

-           kontaktna oseba: mag. Judita Pirc

-           e-naslov: judita.pirc@novomesto.si

-           telefonska številka: 07/39 39 222

 

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe - podaljšanje roka.pdf

  1.      Obrazec 1: Ponudba
  2.      Obrazec 2: Ponudbeni predračun
  3.      Obrazec 3: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
  4.      Obrazec 4: Izjava gospodarskega subjekta
nazaj