vodilna slika

Povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo: ponudba za dobavo in izvedbo vertikalne prometne signalizacije na občinskih cestah in drugih javnih prometnih površinah na območju Mestne občine Novo mesto

datum: 09. 01. 2019

Vabljeni k oddaji ponudb.

Podrobnosti so navedene v spodnji priponki.

povabilo k oddaji ponudb_19_VPS.pdf

nazaj