vodilna slika

Javno naročilo: Izdelava DGD in PZI projektne dokumentacije za komunalno opremljanje poslovno industrijske cone Cikava – I. faza in II. faza

datum: 30. 11. 2018

Vabimo vas k oddaji ponudb.

Povezavo do objave na portalu javnih naročil najdete tukaj.

nazaj