vodilna slika

Javni natečaj: Projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije: Brv in kolesarska pot Loka-Kandija

datum: 25. 07. 2018

Vabimo vas k oddaji ponudb.

Povezava na Portal javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=268115

 

Natečajni pogoji in ostala dokumentacija:

A_Natečajni pogoji.zip

B_Natečajna naloga.zip

C1_GEODETSKI NACRT.zip

C2_NATECAJNO_OBMOCJE.zip

C3_DOF_z_MEJO_natecajnega_obmocja.zip

C4_OBMOČJA _VAROVANJ.zip

C5_FOTOGRAFIJE_za_prostorske_prikaze

C6_TABELA _za_popis.zip

C7_SHEMA_Razstavni panoji.zip

D1_LOKACIJSKE_INFORMACIJE.zip

D2_PROJEKTNI_POGOJI_NUP.zip

D3_GEOLOŠKO_GEOMEHANSKO_POROCILO.zip

D4_HIDROLOSKO_HIDRAVLICNI_ELABORAT.zip

D5_NAVODILA_ SMERNICE_KOLESARSKE_POVRSINE.zip

D6_OPN_MONM.zip

D7_NOVI_TRG

D8_ZDRAVSTVENI KOMPLEKS.zip

D9_IDZ_COLNARNA.zip

D10_UREDITEV_OB_IZLIVU_TEZKE VODE.zip

D11_TUS_NM_ 2030.zip

D12_CELOSTNA_PROMETNA_STRATEGIJA MONM.zip

D13_KATALOG_UO_MONM.zip

 

Narocnik_ESPD (8).xml

 

 

nazaj