vodilna slika

Evidenčni postopek: Povabilo k oddaji ponudbe - Sodelovanje pri izvajanju storitev pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov za potrebe MONM ter Medobčinskega inšpektorata in redarstva MONM in Občine Straža za obdobje enega leta

datum: 16. 05. 2018

Vabimo vas k oddaji ponudb
Rok za oddajo ponudbe: 23. 5. 2018 do 10.00

Evidenčni postopek: Povabilo k oddaji ponudbe - Sodelovanje pri izvajanju storitev pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov – DPO v skladu s splošno Evropsko uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 2016/679 - Uredba o varstvu podatkov – GDPR za potrebe Mestne občine Novo mesto ter Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Novo mesto in Občine Straža za obdobje enega leta 

Povabilo k oddaji ponudbe.pdf

Tehnične specifikacije.pdf

Obrazci.pdf

 

 

nazaj