Povabilo k oddaji ponudbe – Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave – Prenos odjemnih mest

datum: 06. 04. 2018

Vse podrobnosti in projektantski popisi so na voljo v priponkah.

Ponudbo je potrebno poslati na naslov naročnika:

MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,

in sicer najkasneje do torka, 10. 04. 2018, do 10. ure.

 

Na kuverti je potrebno označiti:

»Ne odpiraj«

»35417-4/2018- 660 – Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave – Prenos odjemnih mest«

 

2018-04-06-Povabilo k oddaji ponudb - ODJEMNA MESTA.pdf

JR-NN-popis-OM-TP-Brezov-log.xls

JR-NN-popis-OM-TP-Grumova2.xls

JR-NN-popis-OM-TP-Tiskarna.xls

nazaj