Javno naročilo: Povabilo k oddaji ponudbe za postavitev, gostovanje in vzdrževanje spletnih strani

datum: 28. 02. 2018

Predmet javnega naročila je vzpostavitev spletnih portalov Zavoda Novo mesto, vključno s prenosom podatkov iz sedanjih portalov in vnosom novih vsebin: priprava koncepta postavitve spletne strani, programiranje, postavitev, oblikovanje grafičnih elementov in vnos besedil in datotek, vzpostavitev testnega delovanja portalov in izvajanje prilagoditev v testnem obdobju: 1 mesec po potrjeni končni različici postavljenih portalov, vzdrževanje in gostovanje spletnih portalov: 48 mesecev od začetka produkcijskega delovanja portalov.

Javno naročilo: Povabilo k oddaji ponudbe za postavitev, gostovanje in vzdrževanje spletnih strani

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način:

osebno ali po pošti na naslov: ZAVOD NOVO MESTO, Novi trg 5, 8000 Novo mesto

Ponudba mora v vložišče naročnika prispeti najkasneje do 16. 3. 2018 do 15. ure

Razpisna_dokumentacija_spletni_portali_ZNM.pdf

nazaj