Evidenčni postopek: Povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo – Ponudba za dobavo in izvedbo vertikalne prometne signalizacije na občinskih cestah in drugih javnih prometnih površinah na območju Mestne občine novo mesto

datum: 01. 02. 2018

Vabimo vas k oddaji ponudb.

Ponudba z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili mora prispeti najkasneje do 12. 2. 2018, do 10.00 ure. Podrobnosti so navedene v spodnji priponki.

Povabilo k oddaji ponudb

nazaj