Izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo objektov Glavni trg 2 in Dilančeva ulica 3 v Novem mestu

datum: 01. 02. 2018

Objavili smo javno naročilo: Izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo objektov Glavni trg 2 in Dilančeva ulica 3 v Novem mestu

Povezava na portal javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=241371.

Vabljeni k oddaji ponudb.

 

Konservatorski načrt z zbirnikom za objekt Glavni trg 2

Konservatorski načrt_mapa 1.pdf

Konservatorski načrt_mapa 2.pdf

Konservatorski načrt_mapa 3.pdf

Konservatorski načrt_mapa 4_1_Poročilo o sondiranju.pdf

Konservatorski načrt_mapa 4_2_1_Tlorisi.pdf

Konservatorski načrt_mapa 4_2_2 _Fasade in prereza.pdf

Konservatorski načrt_mapa 4_2_3_Detajli.pdf

Konservatorski načrt_mapa 4_3_Barvna študija.pdf

Konservatorski načrt_mapa 4_4_Članek o apnenih fasadah.pdf

Zbirnik usmeritev za objekt Glavni trg 2.docx

 

Poročili o stanju objektov s povzetkom za objekt Glavni trg 2

Poročilo Dilančeva ulica 3.pdf

Poročilo Glavni trg 2.pdf

Povzetek gradbeno konstruktivnih posegov na objektu Glavni 2.pdf

nazaj