Evidenčni postopek: Povabilo k oddaji ponudbe - Storitve celostne uskladitve s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) za potrebe Mestne občine Novo mesto, Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Novo mesto in Občine Straža ter Obči

datum: 25. 01. 2018

Vabimo vas k oddaji ponudb

Evidenčni postopek: Povabilo k oddaji ponudbe - Storitve celostne uskladitve s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) za potrebe Mestne občine Novo mesto, Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Novo mesto in Občine Straža ter Občine Straža 

Rok za oddajo ponudbe: 31. 1. 2018, do 11.00

Povabilo k oddaji ponudbe1.pdf

Izjava gospodarskega subjekta.pdf

Izjava o udeležbi v lastništvu.pdf

Ponudba.pdf

Ponudbeni predračun.pdf

Tehnične specifikacije.pdf

 


 

nazaj