Evidenčni postopek: Povabilo k oddaji ponudbe Izdelava PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo regionalne ceste R3-664/2501 Gaber - Uršna sela - Novo mesto, z ureditvijo pločnika za pešce, cestne razsvetljave, avtobusnega obračališča, od ca. km 16+1

datum: 03. 01. 2018

Vabimo vas k oddaji ponudb

Evidenčni postopek: Povabilo k oddaji ponudbe Izdelava PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo regionalne ceste R3-664/2501 Gaber - Uršna sela - Novo mesto, z ureditvijo pločnika za pešce, cestne razsvetljave, avtobusnega obračališča, od ca. km 16+105.00 do ca. km 16+850.00 - v Birčni vasi

Rok za oddajo ponudb je 12. 1. 2018 do 12. ure.

Povabilo k oddaji ponudbe.pdf

Pogodba za izdelavo PZI.pdf

PN za PZI - rekonstrukcija regionalne ceste Birčna vas.pdf

nazaj