Javni razpis javni razpis »Celostna obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih«

datum: 12. 05. 2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja v Uradnem listu št. 24 z dne 12.5.2017, javni razpis javni razpis »Celostna obravnava otrok s...

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja v Uradnem listu št. 24 z dne 12.5.2017, javni razpis javni razpis »Celostna obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve treh strokovnih centrov za podporo otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami z namenom razvoja novih programov oziroma prilagoditev in nadgradnja obstoječih metod in oblik dela v vzgojnih zavodih (z namenom najučinkovitejše vrnitve otroka oziroma mladostnika s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v domače okolje, v družbo oziroma v samostojno življenje) ter v preventivne namene (z namenom zmanjševanja vključitev v vzgojne zavode).

Namen javnega razpisa je vzpostavitev strokovnih centrov za podporo otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, da otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ob ustrezni pomoči in podpori v skupnosti čim dlje ostanejo v svojem lokalnem okolju in da se del tistih, ki so zdaj v institucijah, čim prej vrne v lokalno okolje oziroma skupnost.

Prijavitelji bodo vzgojni zavodi, ki izvajajo Vzgojni program skladno z Sklepom o vzgojnem programu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 12/08).

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 2.782.500,00 €

Rok prijav: 5. 6. 2017

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov urska.pancur@gov.si ali pokličete Urško Pančur (tel. 01/478-46-75).

 

nazaj