Javni razpis za sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov v letih 2017 in 2018

datum: 12. 05. 2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja v Uradnem listu št. 24 z dne 12.5.2017, javni razpis za sofinanciranje investicij v novogradnje,...

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja v Uradnem listu št. 24 z dne 12.5.2017, javni razpis za sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov v letih 2017 in 2018.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov v letih 2017 in 2018, katerih sofinanciranje se bo pričelo po uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov za leti 2017 in 2018.

Namen razpisa je spodbuditi gradnjo in posodobitev obstoječih javnih športnih objektov ter njihovo učinkovito rabo skladno z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014–2023.

Na razpis za sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov v letih 2017 in 2018, se lahko prijavijo lokalne skupnosti, ki imajo v lasti javne športne objekte.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 2.743.213,76 EUR

Rok prijav: 5. 6. 2017

Dodatne informacije so na voljo na elektronskem naslovu maja.skale@gov.si. Na vsa vprašanja, ki bodo prejeta do 22. 5. 2017, bo odgovorjeno do 26. 5. 2017.

 

nazaj