Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2017, 2018 in 2019

datum: 05. 05. 2017

Ministrstvo za zdravje objavlja v Uradnem listu št. 23 z dne 5.5.2017, javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2017, 2018 in...

Ministrstvo za zdravje objavlja v Uradnem listu št. 23 z dne 5.5.2017, javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2017, 2018 in 2019.

Predmet razpisa so programi varovanja in krepitve zdravja, ki se izvajajo po sklopih in področjih.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2017, 2018 in 2019, s ciljem preprečevanja rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti, kroničnih nenalezljivih bolezni in krepitve duševnega zdravja.

Upravičeni prijavitelji do udeležbe na razpisu so neprofitni javni zavodi in neprofitne nevladne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 8.850.000,00 EUR

Rok prijav: 26. 5. 2017

Dodatne informacije dobite na Ministrstvu za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.

 

nazaj