vodilna slika

Javni razpis Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017–2018

datum: 28. 04. 2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja v Uradnem listu št. 22 z dne 28.4.2017, javni razpis Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev...

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja v Uradnem listu št. 22 z dne 28.4.2017, javni razpis Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017–2018.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mobilnosti zaposlenih slovenskih visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih z namenom sodelovanja v neposrednem pedagoškem procesu na tujih visokošolskih institucijah (na akreditiranih tujih univerzah in visokošolskih zavodih, ki izvajajo akreditirane študijske programe prve, druge in tretje stopnje) v letih 2017 in 2018.

Namen javnega razpisa je prvenstveno nuditi podporo pedagoškemu in strokovnemu izpopolnjevanju slovenskih visokošolskih učiteljev ter njihovemu povezovanju s pedagoškimi in raziskovalnimi kadri na tujih visokošolskih institucijah. S tem naj bi vplivali na spremembe in posodobitve pedagoškega procesa na slovenskih visokošolskih zavodih ter posredno na izbolj- šanje kompetenc študentov in zaposljivost diplomantov, na prepoznavnost slovenskega visokošolskega prostora v mednarodnem okolju ter na večje povezovanje slovenskih visokošolskih kadrov in institucij z mednarodnim okoljem.

Ciljna skupina javnega razpisa so slovenski visokošolski učitelji.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 1.821.648,98 EUR

Rok prijav: 5. 6. 2017

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: damjana.herman@gov.si.

 

nazaj