vodilna slika

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017

datum: 28. 04. 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja v Uradnem listu št. 22 z dne 28.4.2017, javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja v Uradnem listu št. 22 z dne 28.4.2017, javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017.

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Namen podukrepa je:

– izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev,

– izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

Upravičenci do podpore so:

- mladi kmet, ki je edini nosilec kmetijskega gospodarstva,

- družba z enim družbenikom, ki je nosilka kmetijskega gospodarstva in v kateri je mladi kmet edini družbenik in poslovodja ter

- samostojni podjetnik posameznik, ki je kot mladi kmet nosilec kmetijskega gospodarstva.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 14.000,00 EUR

Rok prijav: 27. 6. 2017

Dodatne informacije:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana Tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-94, e-mail: aktrp@gov.si

– INFO točke KGZS

 

nazaj