vodilna slika

Javni poziv 49SUB-SOOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo

datum: 14. 04. 2017

Eko sklad objavlja v Uradnem listu št. 18 z dne 14.4.2017, javni poziv 49SUB-SOOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno...

Eko sklad objavlja v Uradnem listu št. 18 z dne 14.4.2017, javni poziv 49SUB-SOOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo.

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v naprave za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije (v nadaljnjem besedilu: naprava za samooskrbo z električno energijo) in ki imajo nazivno električno moč največ 11 kVA.

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in:

– lastnik ali solastnik nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem ostalih solastnikov nepremičnine;

– imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva;

– družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otrok oziroma posvojenec, starš, posvojitelj, pastorek, vnuk, brat, sestra) lastnika nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva, z njegovim pisnim soglasjem;

– najemnik nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 3.000.000,00 EUR

Rok prijav: do objave zaključka javnega poziva

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si.

 

nazaj