vodilna slika

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2017

datum: 14. 04. 2017

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja v Uradnem listu št. 18 z dne 14.4.2017, javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2017.

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja v Uradnem listu št. 18 z dne 14.4.2017, javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2017.

Predmet javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2017 je dodeljevanje ugodnih posojil občinam za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine, oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta.

Vlagateljice in upravičenke do ugodnega posojila so vse občine v Republiki Sloveniji.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 6.000.000,00 EUR

Rok prijav: 12. 9. 2017

Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.

 

nazaj