vodilna slika

Javni razpis Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa v letu 2017 (P2L 2017)

datum: 14. 04. 2017

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja v Uradnem listu št. 18 z dne 14.4.2017, javni razpis Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa v letu...

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja v Uradnem listu št. 18 z dne 14.4.2017, javni razpis Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa v letu 2017 (P2L 2017).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki so usmerjena k novim in izboljšanim poslovnim in proizvodnim procesom s ciljem zmanjšanja porabe virov (materiala, vode, energije itd.), ki uvajajo uporabo lesnih ostankov in odpadkov, razvijajo zelene produkte ter delujejo na področju rabe lesa.

Namen javnega razpisa je spodbuditi rast MSP na področju rabe lesa in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme1 in ustvarjanje novih delovnih mest.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 400.000,00 EUR

Rok prijav: 16. 5. 2017

Dodatne informacije dobite na tel. 02/234-12-53, 02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

 

nazaj