vodilna slika

Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2017

datum: 24. 03. 2017

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja v Uradnem listu št. 14 z dne 24.3.2017, javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2017 (P2...

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja v Uradnem listu št. 14 z dne 24.3.2017, javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2017 (P2 2017).

Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) zagona, razvoja MVP (minimum viable product) in komercializacija končnih produktov inovativnih podjetij, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad v letu 2017.

Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspe- šen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge. Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 2.160.000,00 EUR

Rok prijav: 18. 4. 2017

Dodatne informacije dobite na tel. 02/234-12-53, 02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na e-pošti bostjan. vidovic@podjetniskisklad.si.

 

nazaj