vodilna slika

Javni razpis za sofinanciranje vsebin centrov za družine v letih 2017–2020

datum: 24. 03. 2017

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja v Uradnem listu št. 14 z dne 24.3.2017, javni razpis za sofinanciranje vsebin centrov za...

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja v Uradnem listu št. 14 z dne 24.3.2017, javni razpis za sofinanciranje vsebin centrov za družine v letih 2017–2020.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja vsebin centrov za družino kot podporne institucije v lokalnem okolju, ki je namenjena vsem družinskim članom, ki živijo v različnih oblikah družin v vseh življenjskih obdobjih.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev mreže izvajalcev, ki izvajajo vsebine centrov za družino na območjih, kjer ni podobnih vsebin ter jih približati družinam, z namenom kvalitetnega preživljanja prostega časa, pridobivanja socialnih veščin in vzpostavljanja novih medsebojnih odnosov v lokalnem okolju.

Prijavitelj, ki kandidira na javni razpis mora izpolnjevati vse razpisne pogoje.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 1.280.000,00 EUR

Rok prijav: 12. 4. 2017

Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti www.mddsz.gov.si ali preko elektronskega naslova gp.mddsz@gov.si (s pripisom: Javni razpis za sofinanciranje vsebin centrov za družine v 2017–2020 – informacije).

 

nazaj