vodilna slika

Javni razpis za sofinanciranje celostne prometne strategije v okviru sredstev sklada za podnebne spremembe za leti 2017 in 2018

datum: 24. 03. 2017

Ministrstvo za okolje in prostor objavlja v Uradnem listu št. 14 z dne 24.3.2017, Javni razpis za sofinanciranje celostne prometne strategije v okviru sredstev...

Ministrstvo za okolje in prostor objavlja v Uradnem listu št. 14 z dne 24.3.2017, Javni razpis za sofinanciranje celostne prometne strategije v okviru sredstev sklada za podnebne spremembe za leti 2017 in 2018.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za izdelavo Celostne prometne strategije. Poleg občin, ki še nimajo izdelanih CPS, se lahko na javni razpis prijavijo tudi tiste občine, ki imajo CPS že izdelano in je starejša od dveh let od datuma sprejema na občinskem svetu ter ga želijo ovrednotiti in prenoviti.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa v slovenskih občinah s pomočjo izdelanih strateških dokumentov – CPS.

Na javni razpis se lahko prijavi posamezna občina. Prijava več občin v skupnem nastopu ni dopustna.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 400.000,00 EUR

Rok prijav: 12. 4. 2017

Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo najkasneje do dne 31. 3. 2017 na elektronski naslov: spzjn.mop@gov.si.

 

nazaj