vodilna slika

Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100% javni lasti

datum: 17. 03. 2017

Združenje mestnih občin Slovenije objavlja v Uradnem listu št. 13 z dne 17.3.2017, Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij energetske prenove...

Združenje mestnih občin Slovenije objavlja v Uradnem listu št. 13 z dne 17.3.2017, Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100% (oziroma več kot 75%) javni lasti z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb.

Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100% (več kot 75%) javni lasti, ki ležijo znotraj urbanega območja, opredeljenega v TUS.

Upravičen namen operacij, ki se izvajajo z mehanizmom CTN v okviru prednostne naložbe 4.1, je celovita energetska prenova večstanovanjske stavbe v javni lasti ali dela večstanovanjske javne stavbe za dosego celovite energetske prenove. Namen je skladen z drugim specifičnim ciljem prednostne naložbe PN 4.1 »povečanje učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih«.

Upravičenci do nepovratnih sredstev po tem javnem povabilu so mestne občine, javni stanovanjski skladi v 100% občinski lasti in neprofitne stanovanjske organizacije v skladu s stanovanjskim zakonom v 100% občinski lasti, ki izvajajo stanovanjsko politiko mestne občine na urbanem območju, opredeljenem v TUS.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 11.764.705,00 EUR

Rok prijav: 17. 4. 2017

Dokumentacijo povabila lahko upravičenci pridobijo na spletni strani ZMOS na naslovu www.zmos.si/index.php/ctn. Vprašanja glede prijave na javno povabilo lahko upravičenci pošljejo na elektronski naslov zmos@koper.si do 31. 3. 2017. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani ZMOS najpozneje do 10. 4. 2017.

 

nazaj