vodilna slika

Javni razpis za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2017

datum: 13. 03. 2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja v Uradnem listu št. 13 z dne 17.3.2017, javni razpis za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za...

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja v Uradnem listu št. 13 z dne 17.3.2017, javni razpis za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2017.

Predmet tega javnega razpisa je financiranje izvajanja neformalnih izobraževalnih programov in izpitov za brezposelne osebe v letu 2017.

Na ta javni razpis se lahko prijavijo javni zavodi za izobraževanje odraslih, organizacijske enote za izobraževanje odraslih v okviru drugih javnih zavodov, ki jih je ustanovila lokalna skupnost, in srednje šole, ki so registrirane za opravljanje izobraževalne dejavnosti pod šifro 85.590 pri pristojnem sodišču in izvajajo svojo dejavnost na območju Republike Slovenije.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 1.384.985,10 EUR

Rok prijav: 31. 3. 2017

Informacije o razpisu Dodatne informacije glede javnega razpisa dobite pri Mateji Peterca na tel. 01/400-54-53, vsak delovni dan od 10. do 11. ure.

 

nazaj