vodilna slika

Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2017

datum: 24. 02. 2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja v Uradnem listu št. 9 z dne 24.2.2017, javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja...

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja v Uradnem listu št. 9 z dne 24.2.2017, javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2017.

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje splošno izobraževalnih programov izobraževanja odraslih v šolskem letu 2016/17 in dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2017.

Za prijavitelje je pomembno, da izpolnjujejo pogoje, ki so določeni s tem javnim razpisom. Sklopi so naslednji:

- Študijski krožki,

- Programi medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje,

- Parada učenja,

- Koordinacija TVU 2017,

- Aktivnosti združenj in društev za izobraževanje odraslih

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 536.800,00 EUR

Rok prijav: 10. 3. 2017

Dodatne informacije glede javnega razpisa dobite pri Maji Accetto na tel. 01/400-52-99, vsak delovni dan od 10. do 11. ure.

 

nazaj