vodilna slika

Javni razpis nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2017

datum: 10. 02. 2017

Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva objavlja v Uradnem listu št. 6 z dne 10.2.2017, javni razpis nagrad Republike Slovenije na...

Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva objavlja v Uradnem listu št. 6 z dne 10.2.2017, javni razpis nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2017.

Predmet javnega razpisa so nagrade Republike Slovenije na področju šolstva.

Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju: predvsem za pomembne prispevke h kakovosti vzgojno izobraževalne prakse ter razvoju organizacije vzgojno izobraževalnega procesa, za uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in humanizacije odnosov v šoli, za uveljavljanje pozitivnih vzgojnih vplivov ter za utrjevanje ugleda šole v okolju.

Nagrado lahko prejme posameznik(-ica), skupina, zavod ali druga organizacija s področja predšolske vzgoje, obveznega osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva, izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Rok prijav: 26. 5. 2017

Dodatne informacije dobite pri Rosandi Lenart (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), tel. 01/400-53-70, e-pošta rosanda. lenart@gov.si.

 

nazaj