vodilna slika

Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«

datum: 10. 02. 2017

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja v Uradnem listu št. 6 z dne 10.2.2017, javni razpis za sofinanciranje projektov...

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja v Uradnem listu št. 6 z dne 10.2.2017, javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi.

Namen javnega razpisa je sofinancirati predvidoma 40 projektov, ki bodo razvili in izvajali dolge programe socialne aktivacije ter bodo s svojim celostnim pristopom vplivali na ponovno socialno in zaposlitveno vključenost oseb iz ciljne skupine.

Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj sam oziroma v projektnem partnerstvu z drugimi pravnimi subjekti, za katere meni, da bi lahko pripomogli h kvalitetnejši izvedbi projekta. Ciljna skupina javnega razpisa so osebe mlajše od 49 let, ki so v zadnjih 24 mesecih najmanj 12-krat prejele denarno socialno pomoč

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 7.600.000,00 EUR

Rok prijav: 20. 3. 2017

Dodatne informacije o javnem razpisu zainteresirani prijavitelji lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom: Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi« (za Polonco Jakob-Krejan).

 

nazaj