vodilna slika

Javni razpis za izvedbo projekta »Pomoč pri integraciji za osebe z mednarodno zaščito«, št. 430-1720/2016

datum: 10. 02. 2017

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja v Uradnem listu št. 6 z dne 10.2.2017, javni razpis za izvedbo projekta »Pomoč pri integraciji za osebe z mednarodno...

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja v Uradnem listu št. 6 z dne 10.2.2017, javni razpis za izvedbo projekta »Pomoč pri integraciji za osebe z mednarodno zaščito«, št. 430-1720/2016.

Predmet javnega razpisa je osebam z mednarodno zaščito ter članom njihovih družin v prvih treh letih od pridobitve statusa zagotoviti projekt pomoči s katerim bo omogočena celostna obravnava.

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:

- so registrirane za opravljanje dejavnosti, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS, ali

- imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem projektu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za azil, migracije in vključevanje,

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 300.000,00 EUR

Rok prijav: 22. 3. 2017

Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: sjnn.mnz@gov.si ali po faksu na številko: 01/428-47-33, s pripisom: »Dodatne informacije – Javni razpis za izvedbo projekta »Pomoč pri integraciji za osebe z mednarodno zaščito », št. 430-1720/2016«.

 

nazaj