vodilna slika

Javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«

datum: 03. 02. 2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja v Uradnem listu št. 5 z dne 3.2.2017, javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje...

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja v Uradnem listu št. 5 z dne 3.2.2017, javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«.

Predmet tega javnega razpisa je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem.

Namen javnega razpisa je razviti, preizkusiti in implementirati model spodbujanja kompetence podjetnosti v osnovnih šolah s katerim bi omogočili šolajočim prožnejšo prehajanje med osnovno šolo in okoljem.

Prijavitelj na javnem razpisu je poslovodeči partner konzorcija, ki projekt prijavi v imenu konzorcija. Kot prijavitelj lahko kandidira subjekt javnega prava.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 3.300.000,00 EUR

Rok prijav: 27. 3. 2017

Za dodatne informacije lahko pokličete 01/400-54-52 ali pišete na elektronski naslov maja.krusic-sega@gov.si.

 

nazaj