vodilna slika

Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2017

datum: 27. 01. 2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport objavlja v Uradnem listu št. 4 z dne 27.1.2017, javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni...

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport objavlja v Uradnem listu št. 4 z dne 27.1.2017, javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2017.

Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine v športu:

A. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,

B. Obštudijske športne dejavnosti,

C. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

D. Vrhunski šport,

E. Šport invalidov,

F. Športna rekreacija,

G. Šport starejših,

H. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom,

I. Delovanje športnih organizacij,

J. Mednarodna dejavnost v športu,

K. Športne prireditve,

L. Javno obveščanje v športu,

M. Športno obnašanje,

N. Preprečevanje dopinga v športu.

Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona in izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 22/15, 1/16, 1/17).

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 8.700.627,00 EUR

Rok prijav: 13. 2. 2017

Za dodatne informacije lahko vlagatelji pokličejo Ksenijo Cesar (01/400-53-53).

 

nazaj