vodilna slika

Javni razpis za izbor operacij »Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev«

datum: 27. 01. 2017

Ministrstvo za zdravje objavlja v Uradnem listu št. 4 z dne 27.1.2017, javni razpis za izbor operacij »Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami...

Ministrstvo za zdravje objavlja v Uradnem listu št. 4 z dne 27.1.2017, javni razpis za izbor operacij »Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programa celostne zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev strokovnih kompetenc strokovnih delavcev, ki delajo z njimi.

Namen javnega razpisa je zagotoviti celovito, multidisciplinarno obravnavo otrok s posebnimi potrebami ter podporo otrokovemu razvoju in izboljšanje kvalitete življenja družine otroka s posebnimi potrebami. Namen je tudi spodbuditi učinkovito, hitrejše in bolj fleksibilno nudenje celostne zgodnje pomoči družini in otroku s posebnimi potrebami.

Prijavitelji so javni zdravstveni zavodi. Prijavitelji morajo k sodelovanju pozvati tudi konzorcijske partnerje, s katerimi oblikuje konzorcij in sklene konzorcijsko pogodbo.

 Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 1.921.000,00 EUR

Rok prijav: 27. 2. 2017

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletnem naslovu ministrstva: http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_ podrocja_zdravja/.

 

nazaj