vodilna slika

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2017

datum: 27. 01. 2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja v Uradnem listu št. 4 z dne 27.1.2017, javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na...

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja v Uradnem listu št. 4 z dne 27.1.2017, javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2017.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve objektov, oziroma sofinanciranje splošnih in strokovnih izobraževalno-ozaveščevalnih projektov promocije na področjih prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja in oblikovanja, načrtovanja, urejanja in razvoja mest in naselij ter arhitekture in graditve.

Razpis je namenjen organizaciji izvedbe izobraževalnih in ozaveščevalnih aktivnosti za otroke in mlade v Mesecu prostora 2017.

Na javni razpis se lahko prijavijo društva, zavodi, ustanove, zbornice, univerze, članice univerz, ki delujejo na območju Republike Slovenije.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 45.000,00 EUR

Rok prijav: 17. 2. 2017

Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelji dobijo na pisna vprašanja, posredovana na e-naslov: prostor.mop@gov.si.

 

nazaj