vodilna slika

Javno naročilo: Javno naročilo za izbiro izvajalca GOI del za Olimpijski vadbeni center Češča vas - podkonstrukcija pokritja - ponovitev postopka

datum: 01. 08. 2017

Vabimo vas k oddaji ponudb.

Vabimo vas k oddaji ponudb.

Povezava na Portal javnih naročil.

nazaj