Javno naročilo male vrednosti za vzpostavitev avtomatiziranega kolesarskega sistema za samopostrežno izposojo koles v Mestni občini Novo mesto

datum: 12. 07. 2017

Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: 26.07.2017 do 10:00.

Naročnik, Mestna občina Novo mesto je na Portalu javnih naročil objavila Obvestilo o naročilu male vrednosti, ki ga vodi na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) in vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe.

Povezava na portal javnih naročil

nazaj