Javno naročilo: Rekonstrukcija Zadružnega doma Uršna sela - 1. faza

datum: 06. 07. 2017

Vabimo vas k oddaji ponudb.

Naročnik, Mestna občina Novo mesto je v svojem imenu in imenu KS Uršna sela dne, 6. 7. na Portalu javnih naročil objavil Obvestilo o naročilu male vrednosti, ki ga vodi na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) in vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe.

Povezava na Portal javnih naročil

nazaj