Ureditev cestnega omrežja in gospodarske javne infrastrukture znotraj OIC Livada – gradnja dveh opornih zidov

datum: 28. 06. 2017

aročnik Mestna občina Novo mesto je dne, 28. 6. 2017 na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o javnem naročilu za izgradnjo dveh opornih zidov v okviru ureditve cestnega omrežja in gospodarske javne infrastrukture znotraj OIC Livada

Naročnik Mestna občina Novo mesto je dne, 28. 6. 2017 na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o javnem naročilu za izgradnjo dveh opornih zidov v okviru ureditve cestnega omrežja in gospodarske javne infrastrukture znotraj OIC Livada, ki se vodi po odprtem postopku na podlagi 40. člena ZJN-3 in vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz dokumentacije za oddajo javnega naročila.

 

Povezava na PJN

nazaj