vodilna slika

Namera o ustanovitvi stvarne pravice

datum: 18. 04. 2017

Ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini parc. št. 1286/6 k.o. 1483 - Kandija

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 4. odstavka 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in nadaljnji) namero o ustanovitvi stavbne pravice za določen čas na nepremičnini parc. št. 1286/6 k.o. 1483 – Kandija, in sicer z neposredno pogodbo.

nazaj