vodilna slika

Javno naznanilo o javni razgrnitvi DO OPPN NGC ob Straški cesti in Okoljskega poročila

datum: 12. 03. 2008

O 21. 3. 2008 do 21. 4. 2008.

Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Nadomestne gospodarske cone ob Straški cesti, ki ga je izdelalo podjetje Acer Novo mesto d.o.o. (v nadaljevanju: OPPN) in Okoljskega poročila, ki ga je za OPPN izdelalo podjetje Cronos d.o.o. Čas trajanja javne razgrnitve je 30 dni.

 

 

Javno naznanilo

nazaj