Namera o ustanovitvi stvarne pravice

datum: 23. 05. 2017

parc. št. 2197/5 in 2204, obe k.o. 1453 Zagorica

Mestna občina Novo mesto objavlja, na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in nadaljnji), namero o ustanovitvi služnosti na nepremičninah parc. št. 2197/5 in 2204, obe k.o. 1453 Zagorica, za namen gradnje elektro energetskega priključka.

nazaj