Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

datum: 22. 05. 2017

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in nadaljnji) namero o oddaji naslednjih nepremičnin v najem:

- parc. št. 1306, 1307, 391 in 390/3, vse k.o. 1456 Novo mesto,

- parc. št. 3054/18 in 3054/20, obe k.o. 1448-Prečna.

Nepremičnine bodo oddane v najem z neposredno pogodbo.

nazaj