JAVNO NAROČILO: UREDITEV PARKIRIŠČA OB TRDINOVI ULICI V NOVEM MESTU

datum: 19. 05. 2017

Vabljeni k oddaji ponudb.

Naročnik je na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o naročilu male vrednosti, ki se vodi na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) in vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe.

 

Povezava na PJN

Tehnična dokumentacija

nazaj